Artikeln publicerades 13 februari 2018

Pressmeddelande: Vännäs kommun och polisen samarbetar för ökad trygghet

Den 13 februari skrev lokalpolisområdeschef Ronny Adolfsson och kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling under ett medborgarlöfte för 2018.

medborgarlöfte 2018

Polisen och kommunen har tillsammans lyssnat på vad de som bor och verkar i Vännäs kommun upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

- Det är mycket värdefullt att polisen och kommunen arbetar tillsammans för våra medborgares trygghet, säger Johan Söderling (s), kommunstyrelsens ordförande i Vännäs kommun. Medborgarlöftet hjälper till att tydliggöra vilka åtgärder vi ska prioritera under året.

Medborgarlöftet är en del i polisens och kommunens samverkan och utgår ifrån den lokala problembilden. Det övergripande syftet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

- Det konkreta medborgarlöftet är en förlängning av samverkansavtalet som redan finns mellan polisen och kommunen, säger Ronny Adolfsson, lokalpolisområdeschef. Det gör att vi kan följa upp arbetet på ett tydligare sätt.

Detta ska polisen och Vännäs kommun göra under 2018:

  • Polisen lovar att i hög utsträckning arbeta underrättelsebaserat med inriktning mot narkotika. Att under året finna och lagföra personer, yngre än 25 år, som inte tidigare varit kända för polisen i narkotikasammanhang.
  • Polisen lovar att i Vännäs kommun genomföra minst två trafikkontroller i månaden i snitt över året. Kontrollerna riktas mot drog- och rattfylleri samt hastighetsöverträdelser men också att arbeta mot buskörning och aggressiv körning.
  • Polisen och kommunen lovar att samverka i arbetet mot ungdomars nyttjande av ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) samt att genomföra minst en gemensam alkohol- eller tobakstillsyn.
  • Kommunen lovar att avsätta 20 000 kronor för att möjliggöra medfinansiering av drogfria evenemang som anordnas för ungdomar i kommunen. Föreningar och liknande organisationer kan ansöka om bidrag för att genomföra arrangemangen.
  • Polisen och kommunen lovar att agera och informera för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, främst gällande skyddsutrustning, reflexer och belysning.
  • Polisen och kommunen lovar att tillsammans verka för att fler medborgare ska engagera sig genom Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vännäs kommun.

På bilden från vänster Ronny Adolfsson, Johan Söderling.
Foto: Sofia Tjärnström.


Kontaktperson
Johanna Bazarschi
Beredskapssamordnare
Vännäs kommun