Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 14 maj 2018

I Vännäs kommuns grundskolor simmar pojkar och flickor tillsammans

Den senaste tiden har media skrivit flera gånger om simundervisningen i Vännäs grundskolor. Bilden i media, av hur simundervisningen i Vännäs är organiserad, stämmer dock inte med hur det verkligen ser ut i de kommunala skolorna.

Förtydligande:
Under simundervisningen i Vännäs kommun simmar pojkar och flickor tillsammans från förskoleklass till årskurs 9. Det gör de med sin klass. Klassen åker tillsammans, hela klassen, från Vännäs till Vindeln eller Bjurholms badhus och barnen deltar i simundervisningen tillsammans.

De som inte når kunskapskraven i simning genom den ordinarie simundervisningen får möjlighet att åka fler gånger och simma. Även detta sker i grupper med både pojkar och flickor.

I undantagsfall kan någon enskild elev behöva särskilt stöd. Det gäller i alla ämnen i skolan och syftar till att eleverna ska få betyg. Särskilt stöd ger skolan när det behövs, oavsett kön. Upplägget för simundervisningen ligger helt i linje med styrdokumenten för skolan och följer skollagen fullt ut.

Tomas Åström
Barn- och utbildningschef