Artikeln publicerades 12 augusti 2018

Pressmedelande: Äldre i Vännäs kommun kan beviljas hjälp med hushållsnära tjänster, utan behovsprövning

Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs har beslutat att personer över 75 år kan beviljas hjälp med: städ, tvätt och inköp. Tjänsterna ska kunna beviljas utan behovsprövning under förutsättning att vissa givna kriterier uppfylls.

I vanliga fall ska en utredning och beslut från biståndshandläggare ske innan en person kan få hjälp med insatser från hemtjänsten. Nu har Vännäs vård- och omsorgsnämnd infört en möjlighet att erhålla hjälp med städ, tvätt och inköp utan att behovet utreds. Däremot måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Den som kan beviljas hjälp måste vara över 75 år. Om hushållet består av flera personer ska samtliga i hushållet vara över 75 år.
  • Om den enskilde är i behov av personlig omvårdnad ska en sedvanlig prövning och beslut föregå insatserna för städ, tvätt och inköp.
  • Omfattningen av insatserna kan uppgå till högst 2 timmar per vecka.

Vad behöver jag som enskild göra om jag önskar insatserna städ, tvätt eller inköp?

  • Stäm av kriterierna ovan.
  • Kontakta kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du på kommunens webbsida www.vannas.se under Omsorg och hjälp, Äldre, Biståndsbedömning.
  • Biståndshandläggaren beslutar och skickar uppdraget till hemtjänsten, om kriterierna enligt ovan är uppfyllda.

Viktig information om avgifter

Avgifter kommer att tas ut för insatserna. Avgifterna har samma nivå och i övrigt samma förutsättningar som för all annan hemtjänstverksamhet.

Beslutet träder i kraft 2018-09-01.