Artikeln publicerades 3 december 2018

2018 års stipendiater mottog diplom under kommunfullmäktiges sammanträde

På kommunfullmäktige, 3 december, mottog årets stipendiater diplom för sina insatser inom områdena; kultur, föreningsliv och miljö. Extra fin stämning stod musikskolans elever för när de spelade musik och fanfarer i samband med stipendieutdelningen.

Stipendiater 2018

Miljöstipendiet tilldelades Kostavdelningen i Vännäs kommun

Motivering:
Att hushålla med resurser för en långsiktig hållbarhet är viktigt och alla måste bidra för att vi ska överlämna en bättre jord till nästa generation. Att pedagogiskt arbeta med förståelse och på ett enkelt sätt synliggöra resultat är ett bra sätt att arbeta med denna utmaning.

Att minska Vännäs kommuns svinn när det gäller mat är viktigt och det vill juryn uppmärksamma genom att tilldela årets miljöstipendium till Kostavdelningen.

Kulturstipendiet tilldelades Kajsa Nilsson

Motivering:
Kajsa har på ett fint sätt lyft Vännäs historia och nutid i sina bilder.

I sitt bildspråk har hon kunnat sammanfoga detaljer och helhet på ett sätt som känns modernt och nyskapande. Kajsa är en uppskattad grafisk formgivare som har återvänt till hembygden och som hämtar inspiration från djur och natur, färg och form i Västerbotten.

Föreningsstipendier

I år fick två stipendiater ta emot föreningsstipendiet.

IOGT-NTO

Motivering:
För sitt engagemang i föreningslivet i Vännäs kommun tilldelas IOGT-NTO kommunstyrelsens föreningssipendium 2018.

IOGT-NTO bidrar till samhället med sociala insatser genom att erbjuda drogfria aktiviteter och lokaler för kommunens medborgare. IOGT-NTO har också med ihärdigt arbete möjliggjort att Vännäs järnvägsstation idag är en levande knutpunkt för frivilligorganisationer, näringsidkare och medborgare i Vännäs kommun.

Ingrid Nilsson

Motivering:
För sitt engagemang inom föreningslivet i Vännäs Kommun tilldelas Ingrid Nilsson Kommunstyrelsens föreningsstipendium 2018.

Ingrid har som Hjåggsjöbygdens intresseförening Drakarnas ordförande, skapat en positiv utveckling i föreningen med ökat medlemsantal och aktiviteter som resultat. Även byagården har under Ingrids tid utvecklats till en attraktiv mötesplats i byn. Detta har uppnåts genom hennes engagemang och positiva sätt att leda och engagera alla som är verksamma i föreningen.

Stort grattis till årets stipendiater!

På bilden från vänster: Ingrid Nilsson, Björn Hansson (IOGT-NTO), Emma Karlsson (kostavdelningen), Carina Holmström (kostavdelningen), Marie Nilsson (kostavdelningen), Kajsa Nilsson.