Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 15 december 2018

Från vårdhem ut i samhället – under fredagen firade LSS omsorgen att gruppbostäderna funnits i 20 år

Under fredagen, 14 december, uppmärksammade LSS-omsorgen att det är 20 år sedan de boende på Brattby vårdhem flyttade ut i samhället till gruppbostäder. Det bjöds på kaffe, tårta och underhållning på Café Rickis.

Idag vilar verksamheterna på självbestämmande, delaktighet och individanpassat stöd i vardagen. Många bor idag i olika gruppbostäder eller får hjälp i vardagen av personlig assistans. De unga går i skolan, de flesta i yrkesverksam ålder arbetar i olika verksamheter i kommunens regi eller hos privata aktörer.

Historik om Brattby vårdhem

Brattby vårdhem invigdes 1950 och beskrevs som det största skolhemmet i landet och en mönsteranläggning för andra län. Skolhemmet kom att bli ett vårdhem för både barn och vuxna, samt särskola och internat. I och med ny lagstiftning och när nya skolor som Olovsdalsskolan och Nydalahöjden byggdes, flyttade barnen. Året var 1966.

Brattby vårdhem blev därefter en centralanstalt i länet för vuxna med psykiska handikapp. På vårdhemmet fanns ca 80-90 personer inskrivna. Med tiden förändrades lagstiftningen och kommunerna fick överta landstingets roll och ansvar för sina behövande medborgare. Verksamheten vid Brattby Vårdhem upphörde 1998.