Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 28 mars 2019

Pressmeddelande: Arbetsförmedlingen lägger ned sina kontor

Vi har idag nåtts av beskedet att staten nu helt lämnar våra kommuner genom att de ska stänga Arbetsförmedlingens lokalkontor i kommunerna Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors.

Våra kommuner ligger i en av de starkaste tillväxtregionerna i Sverige med
en stor utmaning vad gäller kompetensförsörjning samtidigt som vi fortfarande
har många invånare som står långt från egen försörjning.

- Den nära samverkan med lokalt beslutsmandat har varit en framgång för snabb etablering och kort väg till egen försörjning i vår kommun och region, säger Patrik Nilsson (s) kommunalråd Robertsfors kommun och ordförande i Umeåregionens regionråd.

- Vi känner nu stark oro för att Arbetsförmedlingens omstrukturering helt ska utarma det lokala beslutsfattandet och stödet för våra invånare och företag, menar Madelaine Jakobsson (c) KSO Nordmaling och vice ordförande i Umeåregionens regionråd.

Kommunernas kommunalråd befarar gemensamt att arbetsmarknadsfrågorna och stödet till individen vältras över från staten till oss kommuner och med det även kostnaderna. Vi förväntar oss nu att få samverka nära med Arbetsförmedlingens ledning så att alla våra invånare och arbetsgivare får det stöd de behöver, även i våra kommuner.

Undertecknat:
Johan Söderling (S), Vännäs kommun
Ulf Eriksson (C), Vännäs kommun
Christina Lidström (M), Bjurholms kommun
Dagmar Schröder (S), Bjurholms kommun
Patrik Nilsson (S), Robertsfors kommun
Lars Tängdén (C), Robertsfors kommun
Mathias Haglund (S), Vindelns kommun
Simon Karström (C), Vindelns kommun
Madelene Jakobsson (C), Nordmalings kommun
Grethel Broman (S), Nordmalings kommun

För mer information:
Patrik Nilsson
Kommunalråd (S) Robertsfors
pnn[at]robertsfors.se
Tel: 0934-14008

Madelene Jakobsson
Kommunalråd (C) Nordmaling
madelaine.jakobsson[at]nordmaling.se
Tel: 0930-14003