Artikeln publicerades 19 juni 2019

Pressmeddelande: Vännäs Fastigheter lägger om 157 MSEK i gröna lån

Det är Kommuninvest, den största långivaren till kommunsektorn, som erbjuder gröna lån till Sveriges kommuner och landsting. Kommunalägda Vännäs Fastigheter har en total belåning på 330 MSEK och lägger nu om 157 MSEK hos långivaren.

Det gröna lånet ska finansiera 8 olika investeringsprojekt som i princip består av nyproduktion av hållbara hyresrätter. Projekten bidrar till Vännäs kommuns omställning till ett hållbart samhälle.

- Hållbarhet, miljö- och klimathänsyn är grundläggande värderingar hos Vännäs Fastigheter. Genom att investera i gröna lån förstärker vi vårt arbete för en hållbar utveckling. Vännäs Fastigheter gör skillnad för miljön, säger Per Lundqvist, VD.
Gröna lån ges endast till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt vilket bekräftar mål nio i FN:s agenda 2030 med 17 hållbarhetsmål. Mål nio understryker vikten av hållbara investeringar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Kommuninvest är en bank som ägs av svenska kommuner och landsting. Långivaren erbjuder en säker tillgång till kapital för investeringar såsom nya bostäder, skolor och sjukhus.

Kontakt:
Per Lundqvist
Verkställande direktör
Vännäs Fastigheter AB
per.lundqvist@vannas.se
072-519 44 91

Vännäs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Bolaget har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck. Vi förvaltar privatbostäder, industribyggnader särskilda boenden samt butiks- eller kontorslokaler. Våra verksamhetsmål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler till vårt näringsliv.