Artikeln publicerades 20 juni 2019

Pressmeddelande: Projektet Näringsliv i samverkan 6.0 får närmare 17 miljoner i projektstöd

Vännäs kommun tillsammans med Vindelns, Nordmalings, Robertsfors och Bjurholms kommuner har beviljats ett nytt samverkansprojekt inom näringslivsutveckling. Den totala omslutningen av projektets budget är närmare 17 miljoner, varav Tillväxtverket medfinansierar med 50% inom insatsområdet att öka konkurrenskraften för små- och medelstora företag. Region Västerbotten medfinansierar med 20% och de fyra kommunerna med 30% (ca 7,5 % var).

- Beskedet är mycket positivt och ger oss ökade möjligheter att fortsätta utvecklas och ytterligare stärka både det lokala näringslivsarbetet och samarbetet i Umeåregionen säger Karolina Johansson, Kommunchef i Vännäs.

Projektet pågår i 36 månader, med start 1 oktober 2019 och har som övergripande mål att stärka arbetet för en attraktiv region med fler konkurrenskraftiga och växande företag samt förbättrat näringslivsklimat. Projektet ska också överbrygga geografiska hinder och skillnader i förutsättningar genom förbättrad samverkan mellan regionens tillväxtorter.

- Jag är väldigt glad över att vi lyckats ta hem dessa projektmedel, säger Christin Westman, näringslivsutvecklare i Vännäs Kommun. Vi vet nu att vi kan fortsätta arbeta lika fokuserat och utvecklas på det sätt som vi påbörjat inom tjänstenäring och retail. Vi ser också behov av att arbeta med generations- och ägarskiften, samt expansioner och detta kan nu bli verklighet.

Målgruppen är små- och medelstora företag. Fokusområden är ökad konkurrenskraft för företag (fler som säljer på en större marknad, expansion, digitalisering, främja innovation och entreprenörskap).

Genom projektmedel kan kommunerna bidra med stöd i affärsutveckling inom dessa områden och fortsätta arbetet med att skapa ett attraktivare Vännäs där företagen trivs och vill och kan växa.

Frågor om projektet:
Christin Westman
Näringslivsutvecklare, Vännäs kommun
christin.westman[at]vannas.se
Tel: 070-389 18 540/0935-141 43