Artikeln publicerades 2 december 2019

Här är våra stipendiater för 2019!

Varje år delas stipendier ut från Vännäs kommun inom områdena Miljö, Kultur och Föreningar. Här kan du läsa om vinnarna och motivering till varför just de har blivit årets stipendiater.

Stipendiater 2019

Vännäs kommuns Miljöstipendium 2019

Förskolan Lägret

Personalen på förskolan Lägret har genom ett stort engagemang visat på
bra exempel att väcka barnens intresse för hållbarhet. Att utbilda våra barn
på ett enkelt, lustfyllt och naturligt sätt väcker förhoppning om stor klokhet hos
nästa generation kring hållbarhetsutmaningarna som redan är här. Förskolan
Lägret är förtjänt av stor uppmärksamhet för sitt fina arbete och det vill juryn
uppmärksamma genom att tilldela dem 2019 års miljöstipendium.

Vännäs kommuns Kulturstipendium 2019

Högås Ukuleleorkester

2019 års kulturstipendium från Vännäs kommun tilldelas Högås Ukuleleorkester.
Orkestern består av en grupp entusiaster i åldern 16-68 år som genom stort
engagemang lyckats sätta instrumentet ukulele på kartan. De har bedrivit sin
verksamhet i ett flertal år och den glädje de sprider vid sina framträdande är
helt otrolig. Genom humor, ukulelespelande och sång så skapas en sann glädje
för de åskådare som de möter.

Vännäs kommuns Föreningsstipendium 2019

Vännäs Hockey Club

För sitt engagemang och drivkraften att inkludera fler barn och målgrupper
inom hockeyn i Vännäs kommun tilldelas Vännäs Hockey Club Vännäs kommuns
föreningsstipendium 2019.

Vännäs Hockey Club har genom ett tydligt jämställdhetsperspektiv arbetat
med inkludering på flera olika nivåer, med allt från kostnadsfri hockeyskola till
lokalanpassning och värdegrundsarbete. Detta gör att fler barn får möjlighet att
spela hockey och att fler flickor än någonsin är registrerade inom föreningen.
Genom sin strävan att bryta könsstereotypa normer föregår de med gott
exempel för föreningslivet i Vännäs kommun, liksom föreningslivet i stort.

På bilden

Högås ukluleleorkester: Bakre raden från vänster - Eva Lindgren, Ingegerd Augustsson, Maria Nygren, Ingalill Nilsson , Gunnel Forsén, Ann-Britt Fastevik och Hans Nygren. Främre raden från vänster; Erika Augustsson, Catarina Jakobsson, Valter Karlsson och Anita Konradsson Schill.

Förskolan Lägret: Maria Karlsson och Kicki Larsson

Vännäs Hockey Club: Erik Åström.