Artikeln publicerades 26 februari 2020

Pressmeddelande: ”All-time-high” – nu slår Vännäs kommun rekord i antal invånare

8872 personer, så många har medborgarna i Vännäs kommun aldrig varit. Under 2019 ökade befolkningen i kommunen med 87 personer och det står nu klart att rekordet från 1994 på 8846 personer är slaget.

— Det är fantastiskt roligt att så många väljer att bo i kommunen, säger Johan Söderling, kommunstyrelsens ordförande i Vännäs kommun, S. Det här är ett gott betyg för näringsliv, föreningsliv och kommunorganisation.

Statistiken visar att fler väljer att flytta till kommunen än från kommunen och även positiva födelsenetton.

— Med befolkningsökningen kommer såklart ökade behov av kommunal service, men det är angenäma utmaningar som vi gärna tar oss an, säger Johan Söderling. Vi hoppas att fler väljer att bo här och därför fortsätter vi att planera för nya tomter, förskolor och en mer attraktiv kommun.

Kontakt
Johan Söderling
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 070-59 80 214

Karolina Johansson
Kommunchef
Tel: 070-23 21 444