Artikeln publicerades 27 april 2020

2020-04-27 Nya regler för servering av mat

Med anledning av covid-19 pandemin har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya regler för verksam¬heter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. Syftet med reglerna är att minska smittspridning.

Detta innebär att ni har en skyldighet att:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Beställning och servering över disk är endast tillåtet om det inte uppstår trängsel.
  • Gästerna ska inta mat och dryck sittandes vid bord. Servering vid bardisk får endast ske om det är möjligt utan att trängsel uppstår.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
    Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Föreskrifterna ställer krav på att ni skärper era hygienrutiner och inför särskilda instruktioner till personal om hur dessa kan arbeta för att förhindra smittspridning. Ni behöver regelbundet utföra risk¬bedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger.

Smittskyddsläkaren kan, efter samråd med kommunen, besluta om vidtagande av åtgärder eller stänga verksamheter som inte följer regler med anledning covid-19. Kommunens miljöinspektörer bistår smittskyddsläkaren med att vid behov göra tillsyn hos verksamheterna.

Läs mer på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Livsmedelsverket och i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. Information på fler språk finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.