Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 4 maj 2020

Pressmeddelande: Pengar för klimatkompensation delas ut till förskolor och gruppboende

2019 var det andra året som Vännäs kommun genomförde intern klimatkompensering för flygresor. Pengarna kommer sedan att delas ut till verksamheter som ansöker om att genomföra någon form av hållbarhetssatsning.

Förutom klimatkompensation så har även antalet flygresor inom Vännäs kommunorganisation nästintill halverats under 2019 jämfört med 2018, från 499 enkelresor till 262 enkelresor. Trenden gläder kommunalråd Anna Frej.

– Det är helt enkelt ett strålande resultat! Medarbetare och politiker har dragit åt samma håll på ett fantastiskt sätt och verkligen tagit ansvar för framtiden. Vännäs har tagit ett stort steg på vägen mot det hållbara fossilfria samhälle som vi siktar på, säger Anna Frej.

Kommunchef Karolina Johansson tycker det är kul att det har skett ett skifte till fler tågresor, även om flyg fortsatt kommer vara ett av sätten kommunen reser på.

– Vi märker av ett stort intresse bland våra medarbetare för hur de kan ställa om till resfria möten och hållbara transporter.

Två förskolor har blivit beviljade pengar från klimatkontot, Spiran och Lägret. De arbetar bägge med hållbarhet genom att lära barnen om naturens kretslopp. Spiran blir tilldelade pengar för att anlägga en varmkompost som ska ta hand om förskolans trädgårdsavfall. Lägret, som ifjol fick pengar till varmkompost, får nu pengar för ett miljövänligt odlingssystem. Tanken är att barnen ska kunna följa med i kretsloppet från matavfall till skördandet av nya grönsaker.

Gruppboendet Konstnärsgatan 11 ges pengar för inköp av en handikappanpassad el-cykel. De som bor på gruppboendet är äldre och flera har svårt att gå promenader. Med cykeln får de en bättre möjlighet att komma ut samtidigt som behovet av andra fordon minskar.

För frågor:
Karolina Johansson, kommunchef
0935-141 33