Artikeln publicerades 8 maj 2020

2020-05-08 Kommuntidningen Här&Nu nr 2 utgår

Sommarnumret av kommuntidningen Här&Nu som var planerad till 16 juni kommer inte att skickas ut. Anledningarna är flera och fokus för många verksamheter just nu är att lösa arbetsuppgifter kopplat till coronaviruset.

Kommuntidningen har en lång handläggningstid mellan det att den skickas på tryck till dess att den skickas ut till hushållen. Om kommunen publicerar coronarelaterad information riskerar den att vara inaktuell innan tidningen kommer ut. Sommarnumret brukar även vara späckat med evenemang, vilka nu är inställda.

Vi håller kommunens digitala kanaler uppdaterade löpande!