Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 12 juni 2020

2020-06-12 Nu möjliggör vi besök utomhus till kommunens äldreboenden

Ni som vill besöka era anhöriga är välkomna max 2 personer/tillfälle, där ni som kommer ska vara friska och utan förkylningssymtom.

  • Inför besöken, kontakta respektive enhet för planering av dessa. Besök skall ske utomhus på ett säkert sätt, med avstånd och/eller ”besöksfönster”.
  • Försök, om möjligt, att begränsa besökstiden.

Dessa åtgärder är för att möjliggöra besök till era anhöriga, och att vi, på bästa trygga sätt, strävar att minimera risken för smittspridning på våra särskilda boenden.

Ta kontakt med aktuellt boende och samråd med personal om hur besöket skall gå till.

Observera att besöksförbud fortfarande råder på boendena och att detta är en möjlighet att träffas utomhus.