Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 17 juni 2020

Till dig som ska vistas tillfälligt i en annan kommun och har stöd av hemtjänst eller hemsjukvård

Du som har beslut om stödinsatser i din hemkommun och som planerar att åka till en annan kommun ska ta kontakt med biståndshandläggare i din hemkommun.

Biståndshandläggaren ger vistelsekommunen uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om i den kommun som du bor i. Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din bosättningskommun.

Har du beslut om insatser i din hemkommun och behöver tillfällig insats i Vännäs kommun?

Då tar du kontakt med din biståndshandläggare som ger vistelsekommunen uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om i din hemkommun.

Har du hjälpmedel tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din bosättningskommun.

Hemsjukvård vid tillfällig vistelse

Om du vistas på annan ort och behöver hemsjukvård så tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun som förmedlar beställningen till vistelsekommunen.

Ta kontakt i god tid

Det är viktigt att du som planerar att tillfälligt vistas i annan kommun tar kontakt med din biståndshandläggare eller hemsjukvården i den kommun som du bor i, så tidigt som möjligt. Dock senast fyra veckor innan ankomst till vistelsekommunen så att planering av insats kan ske.