Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 26 juni 2020

Oklippta gräsytor på försök

Har du sett den nya fina skylten vid strandpromenaden i Vännäs? Vi har på försök lämnat en gräsyta oklippt där växterna kan få gå i blom till nytta för pollinerande insekter. Det finns även en sådan yta i Vännäsby.

Vad är pollinerande insekter?

Pollinerande insekter är till exempel bin, humlor och fjärilar. De flyger från blomma till blomma och sprider pollen, så att växterna kan föröka sig. Det är nödvändigt inte bara för växter i naturen utan även för odlade växter.

Var finns de oklippta gräsytorna?

Ytan i Vännäs ligger där strandpromenaden startar, bakom busskuren vid Umevägen 40. Där är marken ganska frodig med mycket smörblommor men även blåklockor och prästkragar växer i de magrare partierna närmast björkarna. Här kommer parkförvaltningen att slå och skörda gräset på sensommaren efter blomning. Normalt brukar ytan skötas med gräsklippare.

Den andra ytan ligger mellan Blomstervägen och cykelbanan på hembergsområdet i Vännäsby. Den är ännu mer rik på blommande ängsväxter. Riktigt vacker! Den har de senaste tio åren skötts med slaghack, tre gånger per säsong. Här får nu slaghackandet vänta till efter blomning. Även här ska en likadan informationsskylt komma på plats den närmaste tiden.

Vad kan du göra?

Alla som äger och brukar mark, såväl i trädgård som inom jord- och skogsbruk, kan anpassa markanvändningen för att hjälpa pollinatörer. Även du som inte äger mark kan hjälpa till genom att till exempel bygga vildbihotell eller göra bivänliga planteringar i kruka. Här finns några länkar där du kan läsa mer:

Oklippta gräsytor 2020