Artikeln publicerades 30 juni 2020

Vännäs kommun logotyp

2020-06-30 Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Med anledning av covid-19 pandemin har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (SFS 2020:526). Syftet med lagen är att skapa tydliga regler för att minska smittspridning på serveringsställen.

Lagen gäller för företag som serverar mat eller dryck till allmänheten där kunderna ges möjlighet till förtäring på stället. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller året ut.

Kommunens nämnd för miljö- och hälsoskyddsfrågor ansvarar för att utföra inspektioner och kontrollera att lagen följs. Om ett serveringsställe inte följer lagen kan nämnden förelägga om åtgärder eller besluta om stängning.

Serveringsställens skyldigheter enligt den nya lagen:

 • Det får inte uppstå trängsel i lokalen. Sällskap ska kunna hålla 1,5 meters avstånd till varandra. Detta gäller även för köer innanför och utanför dörren till verksamheten.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Beställning och servering över disk är endast tillåtet om det inte uppstår trängsel.
 • Gästerna ska inta mat och dryck sittandes vid bord. Servering vid bardisk får ske om det är möjligt för gästerna att sitta ned och hålla 1,5 meters avstånd mellan sällskap.
 • Gästerna ska informeras om rutiner för att undvika smittspridning.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstrår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland de som väntar, hämtar eller betalar.

Håll dig uppdaterad

Folkhälsomyndigheten kommer i dagarna att besluta om föreskrifter som kompletterar den nya lagen. Nya rekommendationer och råd från vägledande myndigheter kan komma allt eftersom beroende på hur smittoläget utvecklar sig.

Ta del av uppdaterad information på webben via Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Livsmedelsverket. Information på fler språk finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Bra att veta:

 • Serveringar som endast vänder sig till en på förhand bestämd krets människor som deltar i en verksamhet som är knuten till anläggningen omfattas inte av lagen. Det gäller till exempel skolmatsalar och personalmatsalar.
 • Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte av lagen. Det gäller exempelvis take-away-ställen där det saknas sittplatser och bord.
 • Ideella organisationer som serverar gratis mat och dryck som välgörenhet omfattas inte av bestämmelserna i lagen.
 • Kommunen kommer inte ta betalt av verksamhetsutövaren för tillsynen av serveringsställena. Tillsynen finansieras genom statsbidrag.
 • Kommunens tillsynspersonal har rätt att få komma in i lokalerna för att kunna bedriva tillsyn. Serveringsstället ska lämna de upplysningar och handlingar som kommunen begär för tillsynen.