Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 21 augusti 2020

Pressmeddelande: Vännäs, Umeå och Nordmalings kommuner har beviljats 1 365 000 kr av Jordbruksverket och Region Västerbotten för ett samarbetsprojekt inom lokal mat

Projektet syftar till att föra samman producenter, leverantörer och förädlare inom livsmedel, mat och dryck. Målen är att utveckla nätverk, skapa nya affärsmöjligheter, ta fram verktyg för att minska matsvinn samt arbeta för en gemensam plattform med marknadsförings- och säljmaterial.

Projektet medfinansieras av kommunerna Vännäs, Nordmaling och Umeå samt region Västerbotten. Jordbruksverkets står för 70% av finansiering med 1 165 000 kr, inom ramen för landsbygdsutveckling, åtgärd 6b samarbete för landsbygdsutveckling. Total projektomslutning är 1 664 000kr och pågår i 2,5 år. Projektägare är Vännäs kommun.

”Detta är ett välkommet besked som ger oss ytterligare resurser att arbeta med lokal matproduktion för att stärka tillväxt i branschen”, säger Christin Westman, Näringslivsutvecklare i Vännäs.

Målgruppen för projektet är små och medelstora företag inom livsmedel, såsom jordbruksproducenter, förädlare, restauratörer, gårdsbutiker och livsmedelsbutiker inom Vännäs, Nordmaling och Umeå kommuner.

Aktiviteter som ska genomföras är bland annat utbildningar och workshops utifrån företagens behov och marknadsföring genom filmer och mässa. Det kommer även genomföras en studieresa till Östergötland för att ta del av konceptet Östgötamat som lyckats väl med att få ut fler lokalproducerade produkter i matvarubutiker och marknadsföra dem med gott resultat.

Kontakt

Christin Westman
Näringslivsutvecklare Vännäs
Tel: 070-389 18 54

Anna Molin
Näringslivsutvecklare Umeå Kommun
Tel: 0730-78 50 26

Paula Quinones Canessa
Kultur- och Fritidschef Nordmaling
Tel: 0930-140 15

Vännäs kommun logotyp