Artikeln publicerades 14 september 2020

Ny entreprenör för färdtjänst i Vännäs kommun

Taxi Björkstaden är ny entreprenör i Vännäs kommun från och med 2020-10-01.

Färdtjänstresor skall förbeställas en timme innan önskad avgångstid. Det går att boka och resa dygnet runt. Du beställer resa på tel: 090-360 00, eller via e-post till: info@taxibjorkstaden.se.

Vid resa skall giltig ID-handling uppvisas.

Om färdtjänstresa redan är bokad med tidigare leverantör och ska ske efter den 1/10 måste du ta kontakt med Taxi Björkstaden innan den 1/10 för att boka om resan.