Artikeln publicerades 18 september 2020

Rapportering av farligt avfall i verksamhet, från och med 1 november 2020

Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera uppgifter om farligt avfall till ett nationellt avfallsregister. Rapporteringen sker på Naturvårdsverkets hemsida via en e-tjänst och det ska ske 2 dagar efter att händelsen (exempelvis transporten) ägt rum.

Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall i verksamheten berörs. Även de som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall omfattas.

Redan idag gäller att verksamheter som har farligt avfall behöver föra anteckningar om avfallet. Hittills har det räckt att anteckningarna kan uppvisas på begäran av tillsynsmyndighet, men i och med nya EU-regler behöver Sverige införa ett nationellt register med uppgifter om farligt avfall.

Naturvårdsverket har utförlig information om detta på sin hemsida och där kan ni även ta reda på hur just er verksamhet omfattas. Transport av farligt avfall i egen regi ska även i fortsättningen vara anmält hos Länsstyrelsen.

Observera att anteckningar om farligt avfall även fortsättningsvis ska kunna visas på begäran av tillsynsmyndigheten.

Ta gärna kontakt med miljö- och byggavdelningen om ni har några frågor.