Artikeln publicerades 29 september 2020

2020-09-29 Åtgärder med anledning av Covid-19-smittad medarbetare på Vegaskolan

Under helgen 26-27 september nåddes skolledningen av information om att en av medarbetarna på Vegaskolan testats positivt för Covid-19. Detta är det första konstaterade fallet i en större arbetsgrupp inom skolan i Vännäs.

För att förbereda lämpliga åtgärder togs beslut att eleverna i de klasser där medarbetaren jobbar skulle ha distansundervisning under måndagen.

Skolledningen har samrått med Regionens Smittskyddsenhet kring den fortsatta hanteringen av situationen. Smittskyddsenhetens utgångspunkt är att förskolor och skolor ska hållas öppna även om någon i personalen får konstaterad Covid-19. Skulle en mer omfattande smittspridning konstateras kan denna bedömning förändras. Vegaskolan kommer återgå till ordinarie undervisning från och med tisdag 29 september.

Alla kommunens verksamheter följer Folkhälsomyndighetens anvisningar för att förebygga smittspridning. Rutinen vid konstaterad smitta hos barn eller personal inom förskola eller skola i Vännäs är att vårdnadshavare i den aktuella barn- eller elevgruppen informeras. I normalfallet informeras inte allmänheten om smittade medarbetare i kommunens verksamheter.

Har du som vårdnadshavare frågor som gäller ditt barns förskola eller skola är du välkommen att kontakta rektor.