Artikeln publicerades 1 oktober 2020

Visselblåsarfunktion - anmälan om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden

Sedan den 1 oktober har Vännäs kommun en en funktion för visselblåsning. En visselblåsarfunktion innebär att kommunen erbjuder anställda och medborgare en kanal där de, anonymt eller med namn, kan göra en anmälan om de misstänker att någon med ledande ställning inom kommunen ägnar sig åt korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden.

Det kan exempelvis gälla muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att säkerställa att sådana typer av händelser kommer till kommunens kännedom även om den normala kommunikationsvägen via chef, personalavdelning, facklig företrädare etc. av någon anledning inte är möjlig. En visselblåsarfunktion förebygger risker som kan skada verksamheten och skapar transparens gentemot medborgare och anställda.

– Vår förhoppning är att alla anställda i Vännäs kommun upplever att de kan ha en öppen dialog med arbetsgivaren om eventuella problem på arbetsplatsen, och att medborgare i förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår. Det känns dock ändå viktigt att införa en visselblåsarfunktion för att försäkra oss om att kommunen i ett tidigt skede får vetskap om eventuella händelser som kan skada verksamheten, säger Anna Frej, kommunalråd.