Artikeln publicerades 6 oktober 2020

Pressmeddelande: Anki Berg anställs som projektledare för samarbetsprojekt om lokal mat

Anki Berg anställs som projektledare för samarbetsprojekt inom lokal mat och matkultur. Projektet beviljades i augusti och syftar till att föra samman kluster och nätverk av producenter, leverantörer och förädlare inom livsmedel och dryck inom Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner. Vännäs kommun är projektägare och Anki Berg anställs som projektledare på 50% för att leda projektet.

Anki Berg börjar anställningen den 2 november och då startar även projektet. Anki driver idag eget företag som konsult inom kultur, besöksnäring och mat. Hon har tidigare arbetat på Västerbottens museum som kommunikatör och strateg, skrivit flera böcker om tunnbröd och arbetat med besöksnäring i olika sammanhang.

- Vi är oerhört glada att knyta Anki Berg till oss. Hon är erfaren och väldigt kompetent. Anki kommer in som en stark nätverksbyggare och med egen erfarenhet som mathantverkare och som egenföretagare är hon perfekt för jobbet, säger Christin Westman, Näringslivsutvecklare i Vännäs.

Målgruppen för projektet är små- och medelstora företag, som jordbruksproducenter, förädlare, restauratörer, gårdsbutiker och livsmedelsbutiker. Projektet ska bland annat genomföra utbildningar och workshops utifrån företagens behov, studieresa och marknadsföring genom filmer och mässa.

- Jag brinner för mat och mathantverk och detta projekt passar som han i handske för mig just nu. Det ska bli spännande att vara en del i denna resa, säger Anki.

I inledningen av projektet kommer projektledaren att lägga mycket tid på att kartlägga behov och arbeta med att föra samman nätverk. Det finns samarbeten och leveranskedjor uppbyggda idag, men dessa behöver breddas och föras samman för att skapa ytterligare tillväxt. Projektet kommer att erbjuda branschspecifika workshops och utbildningar utifrån behov som finns hos målgrupperna i de tre kommunerna.

Kontaktpersoner i de deltagande kommunerna

Christin Westman
Näringslivsutvecklare, Vännäs kommun
Tel: 070-389 18 54

Anna Molin
Näringslivsutvecklare Umeå kommun
Tel: 070-078 50 26

Paula Quinones Canessa
Kultur- och Fritidschef Nordmalings kommun
Tel: 0930-140 15

Anki Berg
EU logotyp för projekt genom regionala jordbruksfonden