Artikeln publicerades 3 november 2020

God beredskap kring trygghetslarm i Vännäs kommun

Den senaste tiden har nyhetsmedier rapporterat om fördröjningar vid personlarm i flera svenska kommuner. Rapporteringarna skapar oro hos dem som har trygghetslarm och deras anhöriga, även i Vännäs kommun, trots att det inte uppstått några störningar här.

Hur fungerar trygghetslarmen i Vännäs kommun?

I Vännäs kommun går larmen direkt till Vård- och omsorgsförvaltningens egen larmpatrull vilket ger oss en god överblick över systemet. I de fall som media rapporterat om går larmen via en extern larmcentral.

Personer i behov av trygghetslarm behöver därför inte vara oroliga, våra larm fungerar som de ska och det finns god beredskap för eventuella störningar i larmsystemet.

Har du frågor?

Frågor hänvisar vi till vår områdeschef för hemtjänsten, Martin Ejdebäck. Du når honom på telefon 0935-143 47.