Artikeln publicerades 5 januari 2021

2021-01-05 Bekräftade fall av covid-19 inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter

Under jul- och nyårshelgerna har flera fall av covid-19 bekräftats inom äldreboende, hemtjänst och vid ett av kommunens LSS-boenden. En person har avlidit i covid-19. Smittan inom äldreboende är hittills avgränsad till en avdelning på Borgmästargården.

Även bland medarbetare inom Vård- och omsorgs finns bekräftade covidfall, vilket gör att bemanningssituationen just nu är ansträngd.

Vård- och omsorgsförvaltningen följer Region Västerbottens riktlinjer när det gäller smittspårning, skyddsutrustning och hygienrutiner. Det innebär bland annat att så få medarbetare som möjligt vistas där det förekommer smitta. I alla vårdnära kontakter används munskydd. Där det finns misstänkt eller bekräftad smitta används även visir. Vård- och omsorgsförvaltningen har rutiner för information till anhöriga och övriga som vistas nära de smittade personerna. Från årsskiftet finns ett särskilt covid-team inom hemtjänsten.

Planen är att vaccineringen av de personer som bor på kommunens äldreboenden ska starta igång under de närmaste veckorna.

Fortsätt att följa restriktionerna för att bromsa smittspridningen av covid-19

För att bromsa smittspridningen och skydda de som riskerar att bli svårt sjuka behöver vi alla ta ansvar och följa råden och restriktionerna från myndigheterna. Fortsätt även att följa de grundläggande allmänna råden för att minska spridningen:

  • Tvätta händerna. Ofta.
  • Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Testa dig om du har symtom.
  • Åk kollektivt bara om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alternativ.
  • Undvik att besöka personer som bor i särskilda boenden för äldre.
  • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom. Det gäller alla, oavsett ålder.

Ditt val gör skillnad - tillsammans bromsar vi smittan!