Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 13 januari 2021

Pilotbutiker lyfter lokal mat

Projekt MatSam (Projekt för lokal mat) har till uppgift att på olika sätt främja större volymer och ökad tillgänglighet till lokalt producerad och förädlad mat. Upplägget med pilotbutiker är ett led i att nå det målet. Fem butiker bjuds in att vara med i försöket under ett år.

Idén är enkel: Varje butik kopplas ihop med ett antal producenter som tillsammans hittar lösningar på transporter, volymer, priser, exponering, återtag o s v. När butik och leverantör är överens rullas varorna ut i butik. Försäljningen ska mätas vid ett par-tre tillfällen under året. MatSams personal deltar i varje butiksgrupp och drar lärdomar, hjälper till att hitta lösningar, tar fram skyltmaterial och svarar för press- och marknadsföring. Efter ett år kan vi se om tydligare profilering och nya samarbeten kan påverka försäljningen av lokal mat.

Läs mer om projektet på projektsidan för MatSam

EU logotyp för projekt genom regionala jordbruksfonden