Artikeln publicerades 28 januari 2021

Maria Bränström, samordningsledare på Barn- och utbildningsförvaltningen i Vännäs kommun blir Årets vän till Umeå universitet

Maria Bränström får priset för sitt långsiktiga arbete med att stärka samverkan mellan skola och akademi i fråga om skolutveckling och praktiknära forskning. Umeå Universitet skriver att hon är en viktig länk mellan skola och universitet.

Maria

Maria Bränström

– Jag är väldigt glad, överraskad och stolt över att koras Årets vän till Umeå universitet! Det känns jätteroligt att uppmärksammas, särskilt som uppdraget vi samarbetar inom är så viktigt, säger Maria Bränström, samordningsledare på barn- och ungdomsförvaltningen i Vännäs kommun.

Uppdraget Maria hänvisar till kommer från regeringen och kallas för ULF – Utveckling, Lärande, Forskning. Det är en nationell försöksverksamhet med målet att hitta hållbara modeller för samverkan mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

En stor röst för den lilla kommunen

Här har Maria Bränström fungerat som en röst för den lilla kommunen sedan Umeå universitet, som ett av fyra ULF-ansvariga lärosäten, på allvar drog igång arbetet 2018.

– Landets skolhuvudmän har väldigt olika förutsättningar idag. Därför känns det viktigt att de små huvudmännens perspektiv kommer med i det utvecklingsarbete som görs. Jag ser det som mitt uppdrag att lyfta det perspektivet tillsammans med Umeå universitet, förklarar hon.

Utöver att ingå i ULF:s operativa grupp har Maria också samordningsansvar för ett treårigt FoU-projekt kring problemlösning i matematik som bedrivs i Vännäs inom ramen för ULF. Enligt samverkanslektor Stina Westerlund och professor Johan Lithner som nominerat Maria är hon en enastående samarbetspart.

Ur motiveringen: "Maria visar stor öppenhet, kreativitet och en stark vilja att komma framåt i en komplex utvecklingsprocess. Med tydlighet och ödmjukhet, kombinerat med kritisk skärpa, balanserar hon i en nyckelposition där skolans ledning, lärare i skolverksamheten och universitetets forskare sammanflätas".

Skapar ny kunskap tillsammans

Själv tycker Maria Bränström att det känns inspirerande att så många jobbar tillsammans för att utveckla skolverksamheten. Hon upplever ett genuint intresse och en stor lyhördhet från Umeå universitets sida när det gäller att fånga upp de behov som finns i skolan idag och försöka hitta sätt att möta de utmaningar som pedagogerna måste hantera.

– För oss fungerar den praktiknära forskningen väldigt väl. Trots utmaningar i form av corona och den ständigt överhängande bristen på tid har vi hittat strukturer och en kultur som gör att samarbetet upplevs givande för båda parter. Vi skapar helt enkelt ny kunskap tillsammans, forskare och verksamma pedagoger, säger Maria.

Planen är att bygga vidare på de goda erfarenheter som görs inom ULF.

– Upptäcker vi bra sätt att arbeta på ett ställe, så bör vi kunna sprida detta vidare till andra. Något som förhoppningsvis leder till att våra barn och ungdomar i förlängningen får en ännu bättre utbildning.

Satsningen kan bli permanent

Arbetet med att tätare väva samman teori och praktik genom ULF skulle egentligen pågå mellan 2017–2021, men rektor Hans Adolfsson hade fler goda nyheter när han tillkännagav Årets vän till Umeå universitet.

– Det är väldigt glädjande att se att regeringen i den senaste Forsknings- och innovationspropositionen har satsat ytterligare medel på den här försöksverksamheten, så att arbetet med praktiknära forskning i skolan kan pågå längre och förhoppningsvis bli till något permanent, sade Hans Adolfsson.

Priset presenterades under Kunskapsnoden, som i år passande nog hade temat Livslångt lärande.

Årets vän till Umeå universitet

Utmärkelsen är instiftad av Umeå universitet för att främja samverkan mellan universitetet och externa aktörer, och för att synliggöra Umu-andan. Priset går till en extern person som har gjort något bra tillsammans med Umeå universitet och verkat för öppenhet och samarbete över gränser. Samarbetet ska ha bidragit till ömsesidig nytta, då vi tror på styrkan av att skapa tillsammans.

Källa: Umeå universitet umu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.