Artikeln publicerades 18 februari 2021

Pressmeddelande: Pilotbutiker tar in mer lokal mat

Tre matvarubutiker i Nordmaling, Umeå och Vännäs gör nu gemensam sak av att kunna erbjuda mer lokala livsmedel på sina hyllor. – Det kanske låter enkelt och som den mest självklara sak i världen men det finns många utmaningar, säger Anki Berg, projektledare för MatSam.

– Vi vill ha in ännu mer lokal mat i butiken, säger Jenny Lundgren som är färskvaruchef på Kvantum Kronoparken. Men de flesta små och medelstora producenter finns inte i våra beställningssystem så det innebär att jag som inköpare själv måste leta reda på dem och hitta former för leveranser, volymer och priser som passar oss båda. Det tar oerhört mycket tid och den finns sällan.

Jenny Lundgren och kollegorna i de två andra pilotbutikerna som ingår i försöket, Kenneth Olsson som driver ICA Supermarket Vännäs och Ulrica Sundqvist, Handlarn i Nyåker, ser därför MatSams initiativ som en god hjälp på vägen.

– Vår uppgift i projektet är att sammanföra producenter med butikerna. Flera har anmält intresse och inom kort ska butikerna få träffa sina tilltänkta leverantörer, avslöjar Anki Berg.

– Men allt är inte klappat och klart med det. Sedan ska en rad överenskommelser göras mellan parterna. Alla tre butiker som medverkar har helt olika behov så därför kommer de som levererar till respektive butik att behöva hitta unika lösningar. Det blir otroligt intressant att se hur, och om vi lyckas!

Ulrica Sundqvist är kassör och arbetar i den föreningsdrivna livsmedelsbutiken i Nyåker två mil väster om Nordmaling. För henne och föreningen kan ett mer specialiserat utbud som till exempel lokal mat, bli en anledning för fler att handla i deras butik, resonerar hon.

– För oss är det en fråga om överlevnad. Vi har haft några tuffa år som vi har lyckats vända och det känns jättebra. Kan vi fortsätta profilera oss med lokal mat så vore det toppen. Redan idag kommer kunder från Örnsköldsvik och Robertsfors för att handla Nyåkers Pepparkakor hos oss, vi är de enda som har hela deras sortiment. Kan vi ta in fler varor som vi är ensamma om så tror jag att det lockar ännu fler.

Kenneth Olsson har varit ICA-handlare i Vännäs i 14 år och har precis som de andra butikerna redan samarbeten med leverantörer som ligger utanför de vanliga ordersystemen.

– Jag är van att förklara för kunderna att den eller den varan är slut just nu men att den förhoppningsvis kommer in nästa vecka igen. Kunderna accepterar det och förstår att mathantverk tar tid. Det är inga fabriker som spottar ut maten, utan det är människor som skapar den. Det viktiga är att det finns mat för alla sorters kunder och behov, och att fler lokala producenter kan leva på sin verksamhet. Det gynnar oss alla i slutändan.

Kontakt

Anki Berg
Projektledare MatSam – samarbete för lokal mat i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner.

Tel: 070-320 81 55
Skicka e-post till Anki

Jenny Lundgren
Kronoparken Umeå
Tel: 090-71 72 58
Skicka e-post till Jenny

Kenneth Olsson
ICA Supermarket Vännäs, 0935-399 41

Ulrica Sundqvist
Handlarn, Ekonomisk förening, Nyåker

Om projektet

Samarbetsprojektet för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner – MatSam – arbetar för att matproducenter och råvaruförädlare i deltagande kommuner ska kunna utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal mat. För att klara det är handeln, restauranger och kaféer viktiga samarbetspartners.

Målet är att fler producenter etableras, att lönsamheten ökar i befintliga företag och att det ska bli enklare för slutkonsument att kunna köpa och uppleva lokal mat. Projektet arbetar också för att minska matsvinnet längs hela kedjan.

På sikt vill vi att fler arbetstillfällen skapas och att vårt område svarar upp mot det nationella målet att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

Korta fakta:

  • MatSam är en förkortning av ”Samarbetsprojekt för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner”.
  • Projektet pågår mellan november 2020 och november 2022.
  • Projektägare är Vännäs kommun som arbetar i nära samarbete med projektpartnerna Umeå kommun och Nordmalings kommun.
  • Finansiering kommer från projektägaren, partnerna samt Region Västerbotten och EU:s Jordbruksfond.
EU-logotyp för jordbruksfonden