Artikeln publicerades 19 februari 2021

Spöland Vännäs IF beviljas stöd på 2,5 miljoner för cykel- och aktivitetspark

Spöland Vännäs IF har beviljats stöd från arvsfonden på 2,5 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att bygga en cykel- och aktivitetspark i Vännäsby vid fritidsområdet och Festplatsen. Målet är att parken ska stå klar till sommaren.

Inspirationsbild pumptrack

– Det känns jätteroligt att vi fått beviljat stöd för att bygga cykel- och aktivitetsparken och att det gick så pass snabbt med beslut från arvsfonden, säger Fredrik Lindén, projektsamordnare. Förhoppningsvis blir det här ett bevis på att det går att få igenom den här sortens projekt och få medel för det. Jag blev jätteglad och vill såklart ge cred till alla som engagerat sig i projektet också. Nu blir det någonting av projektet på riktigt!

Idén med att projektet uppstod våren 2020 när Fredrik Lindén från Spöland Vännäs IF uppmärksammade att många barn och ungdomar samlades för att bygga hopp och banor för cykel runt om i kommunen. Han tog då kontakt med kommunen för att undersöka vilka möjligheter som fanns för att anlägga en cykelpark.

Tillsammans med kommunens föreningsutvecklare, Peter Lundström, beslutade de att ansöka om bidrag via arvsfonden. Fredrik och Peter besökte även Skellefteå cykelklubb, som fått bidrag för en cykelpark, för att få inspiration och kontakter.

– Det är jättekul att allt arbete som lagts ner från Fredrik, från Spöland Vännäs IF och personal från kommunen, för att bygga upp anläggningen nu får resultat i form av finansiering från arvsfonden, säger Peter Lundström på Vännäs kommun. Med finansiering får vi möjligheten att utveckla och bygga en modern och tillgänglig cykel- och aktivitetspark där cykling och rörelserikedom står i fokus.

Projektet blir mer än en cykelpark

Utöver cykelpark beviljades projektet också medel för att bygga en anläggning med rörelserikedom i fokus. Detta i form av en rörelse- och motorikbana med ytor för lek och som stimulerar till att använda kroppen på många olika sätt.

Syftet med projektet är att skapa en naturlig mötesplats som inspirerar till rörelse och möjliggör cykling och spontanidrott för barn och ungdomar, i en säker och tillgänglig miljö.

I projektet ingår att bygga en cykel- och aktivitetspark som ska innehålla:

  • En asfalterad pumptrack
  • En teknikyta för cykling med hopp och hinder
  • En motorikbana
  • Anläggningen ska gå att använda både spontant och i organiserad form.

Kontakt

Fredrik Lindén, projektsamordnare
Spöland Vännäs IF
Tel: 073-153 66 53

Peter Lundström, föreningsutvecklare
Vännäs kommun
Tel: 072-508 17 75