Artikeln publicerades 2 mars 2021

2021-03-02 Information om den fortsatta vaccineringen för vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs kommun

I samverkan med Vännäs Hälsocentral fortsätter vård- och omsorgsförvaltningen att hjälpa till med vaccineringen i de egna verksamheterna. Det finns en upprättad planering och resurser för vaccineringen och i den takt som det finns vaccin tillgängligt fortsätter arbetet.

Vaccineringen inom särskilt boende är avslutad och under denna vecka (vecka9) vaccineras återstående personalgrupp inom hemtjänst och korttidsboende/äldreboende.

Hemtjänstpersonalen har kontaktat samtliga personer med hemtjänstbeslut och frågat om de vill vaccinera sig. De personer som har hemtjänst och vill vaccinera sig kommer att bli kontaktade av Vännäs Hälsocentral om tid för detta.

Under veckan påbörjar Vård- och omsorgsförvaltningens egna sjuksköterskor att vaccinera personer som är inskrivna i kommunens hemsjukvård. Kommande veckor påbörjas vaccineringen för enskilda och personal inom LSS verksamheternas gruppbostäder och inom personlig assistans.