Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 2 mars 2021

Från och med 1 mars 2021 avslutar Vännäs sin deponi för icke farligt avfall

De deponirester som kommer till Återvinningscentralen (ÅVC) på Starrberget kommer att transporteras till Dåva DAC i Umeå istället för att deponeras på Starrberget, detta gäller även asbest. Sluttäckningen kommer att påbörjas snarast möjligt.

Starrbergets personal kommer att informera om var du kan lägga deponirester framöver. En särskild container som avser deponirest kommer att finnas tillgänglig. Denna kommer sedan att köras till Umeå Dåva Dac.

Företag med små mängder deponirester, som vill lämna dessa på Starrbergets ÅVC är välkomna att höra av sig till personalen för information om det finns möjligheter att ta emot mängden deponiavfall.

Exempel på deponirest:

  • Säkringar
  • Porslin
  • Keramik
  • Lerkrukor
  • Dricksglas
  • Fönsterglas

Starrbergets ÅVC fortsätter drivas som tidigare med samma öppettider som vanligt.

Välkommen till Vännäs kommuns ÅVC!

Vid frågor

Kontakta Starrberets ÅVC