Artikeln publicerades 26 mars 2021

Verksamheter i samarbete när Vännäs Pall och Spik får nya lokaler och ett nytt namn!

Vännäs Pall och Spik (VPS) är en av de verksamheter inom LSS-omsorgen som bedriver daglig verksamhet. VPS är en verksamhet som bland annat utför arbete på uppdrag av Advect packaging AB i Djäkneböle som i sin tur får uppdrag av bland annat Volvo. 1 april får verksamheten både nya lokaler och byter namn till Vännäs Emballage.

Anette Norberg och Hans Bodin

På bilden från vänster: Anette Norberg och Hans Bodin, mitt i flytten.

Det var med anledning av att ett annat företag i kommunen behöver utöka sin verksamhet med en pulverlackfabrik som Vännäs Fastigheter, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Anna Frej, tog kontakt med VPS. De undersökte om VPS var intresserade av att flytta sin verksamhet till en annan lokal vilket de var. När Vännäs Pall och Spik flyttar kommer de att finnas i de nya lokalerna på industriområdet, Västra Järnvägsgatan 15.

För VPS’s del innebär flytten en möjlighet till lokaler som var bättre anpassade för verksamheten än de nuvarande.

- Vi får nu möjlighet att bygga upp vår verksamhet mer som vi tycker att organisationen ska se ut, säger Hans Bodin, arbetshandledare på Vännäs Pall och Spik. Vi får lägre hyreskostnader med den nya lokalen som är mindre, samt att Vännäs Fastigheter kan anpassa den nya lokalen precis efter våra behov och önskemål, fortsätter Hans. Där ska vi bedriva både verksamhet och daglig verksamhet som passar för våra brukare och deras individuella behov. Ett plus är såklart att det blir nytt och fräscht!

Både Hans och Anette Norberg, områdeschef på LSS-omsorgen, berättar om hur den dagliga verksamheten hela tiden arbetar med att försöka se till helheten, för brukarna, för den egna verksamheten och för kommunen i stort.

- Samtidigt som vi bedriver daglig verksamhet så vill vi också vara med och göra insatser för hela kommunen på olika sätt. Vi tar på oss uppdrag från den egna organisationen och från externa företag. För oss är det viktigt att brukarna ska få känna att de utför ett riktigt och ett viktigt arbete, att hela produktionskedjan är tydlig för dem- från råmaterial till slutprodukt och leverans, berättar Anette Norberg.

- Jag tycker att denna hantering är ett lysande exempel på hur flera parter har arbetat tillsammans för Vännäs bästa och skapat en win-win situation. Pulverlackfabriken kan startas med fler arbetstillfällen, Vännäs Pall och Spik får mer centrala lokaler vilket efterfrågats, och en lägre hyra på grund av färre kvadratmetrar. Per Lundqvist har koordinerat engagerat som han alltid gör och VOF har varit positiva och tillsammans har vi tagit ett kliv framåt! Säger kommunalråd Anna Frej.