Artikeln publicerades 3 maj 2021

Jobb för unga i Vännäs kommun i sommar

I Vännäs får alla ungdomar i åk 9 möjlighet till feriejobb/feriepraktik under två veckor i sommar. Platserna är i kommunens verksamheter, föreningsliv eller i företag i kommunen.

- Vi är glada att vi trots pandemin kan ge alla ungdomar i årskurs 9 möjlighet att jobba i sommar, säger Anna Frej (S) kommunalråd.

Regeringen har tillskjutit extra medel till kommunerna för att skapa jobb för ungdomar som av olika skäl kan ha extra svårt att få jobb. Vännäs kommun kommer nyttja medlen för att erbjuda sommarjobb till ett 10-tal ungdomar i gymnasieåldern. Platserna fördelas utifrån regeringens direktiv och i samråd med socialtjänsten.