Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 3 maj 2021

Planeringen för området kring Festplatsen - så samverkar kommun och föreningslivet

Under tisdagen 27 april höll representanter från Vännäs kommun, parkförvaltningen, förenings- fritid- och turismverksamheterna en utomhusträff tillsammans med Fredrik Linden från Spöland Vännäs IF. Tillsammans diskuterade de området och utvecklingen i Vännäsby vid Festplatsen med den kommande cykelparken och aktivitetsområdet.

- Vi vill få en helhet i samhällsplaneringen och hur vi som kommun tänker kring fritid och friluftsliv. Det gäller när vi bygger nya bostadsområden eller anlägger nya fritidsområden, säger Peter Lundström, föreningsutvecklare på Vännäs kommun.

Fredrik Linden, Malin Lundin, Malin Karlsson, Emelie Höglander

Fredrik Linden, Malin Lundin, Malin Karlsson, Emelie Höglander

En del i utvecklingen kring strandpromenaden

Kommunen har fortfarande budget kvar för utveckling kring strandpromenaden. I och med det finns möjlighet att titta mer på vad som går att utveckla i området där cykel- och aktivitetsparken ska anläggas.

- Vi tittar till exempel på var vi kan placera sittplatser och grillplatser för att öka trivseln i området. För till exempel barnfamiljer kan det vara bra att vi placerar sittytor så att föräldrar kan ha god uppsikt över sina barn säger Emelie Höglander, turismutvecklare på Vännäs kommun.

- Det är också viktigt att vi har i åtanke hur vi ska sköta området, säger Malin Lundin på gatuavdelningen. Till exempel planteringar, gräsytor, var det ska finnas sopkorgar och liknande.

Ritning över cykelparken

Ritning över cykelparken

Snart börjar bygget av cykelparken

Målet är att Spöland Vännäs IF ska sätta igång med bygget av cykelparken redan efter midsommar. Fredrik Linden från föreningen lyfter det positiva i att kunna träffa kommunen och prata kring hela området där de ska anlägga parken.

- Det är kul att träffa dem som förvaltar området och höra deras inspel, säger Fredrik. Projektet växer med fler perspektiv och vi kan tänka större än bara ett område för sommaraktivitet.

Önskemål om aktiviteter året runt

Arbetet med hela området kring Festplatsen i Vännäsby kommer att ske i etapper. Först startar bygget med cykelparken och 2022 är det planerat ett arbete för att anlägga en aktivitetsyta – som en rörelsebana med hinder. Hur den ska se ut är ännu inte helt klart.

- Om covid-19 pandemin lugnar sig så hoppas vi kunna ha en workshop med ungdomar i kommunen om hur de skulle önska att en aktivitetsyta för dem såg ut, säger Peter Lundström. Till exempel om den ska bidra till rörelse över hinder liknande "stock och sten".

- Vi skulle också önska att det kunde bli en plats för rörelserikedom och friluftsliv året runt, så vi kommer också på idéer kring hur vi skulle kunna hålla området livfullt även på vinterhalvåret, avslutar Malin Karlsson, friluftslivsutvecklare.

Bild 1. Malin Karlsson och Peter Lundström. Bild 2. Skylt över cykelparken vid strandpromenaden/reningsverket.

Bild 1. Malin Karlsson och Peter Lundström. Bild 2. Skylt över cykelparken vid strandpromenaden/reningsverket.

Text och bild: Sofia Tjärnström, kommunikatör