Artikeln publicerades 29 juni 2021

Här&Nu nr 2 2021

Idag skickas kommuntidningen Här&Nu ut till alla hushåll i kommunen. I tidning nr 2 kan du bland annat läsa om kommande järnvägsjubileum, hur du ska hantera invasiva växter i trädgården, om arbetsmarknadsenhetens arbete - och mer.

Familj vandrar i skogen