Artikeln publicerades 1 juli 2021

Anpassningar i restriktionerna från och med den 1 juli

Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Ändringarna från och med den 1 juli innebär bland annat ytterligare höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Regeringen har även beslutat om att höja det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster. Särskilda regler för mässor har även tillkommit. Notera att de flesta av de tidigare begränsningarna fortsatt gäller.

Mer information om anpassningar av restriktionerna som gäller från den 1 juli finns hos Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Deltagartak som gäller från och med den 1 juli

Från och med den 1 juli får antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentligt tillställning högst uppgå till:

  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats.
  • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
  • 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande. Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Detsamma gäller andra idrottstävlingar utomhus som allmänheten kan delta i som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.
  • 1 800 deltagare får delta vid demonstrationer utomhus.

Utöver ovanstående maxantal ska anordnaren vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Från och med den 1 juli tillåts uthyrning av lokaler, utrymmen och områden till privata sammankomster för högst:

  • 50 deltagare.