Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 14 oktober 2021

Diplom från inkluderingsbarometern och en bild på webbansvarig Sofia Tjärnström

Sofia Tjärnström, kommunikatör på Vännäs kommun. Foto: Emelie Höglander

Vännäs, Bjurholm och Vindelns webbplatser är 3 av 7 i topp i Sverige på digital tillgänglighet

Att skapa en enkel och tillgänglig webbplats har varit på agendan när kommunikatörerna/webbansvariga i Vännäs, Bjurholm, Vindeln och Nordmalings kommuner arbetat fram en gemensam webbdesign tillsammans med en webbyrå. Tre av fyra kommuner har hunnit lansera sina webbplatser och tillsammans är de tre av sju i topp i Sverige när det gäller tillgänghet.

– En tillgänglig webb som är enkel och överskådlig är en viktig del i vårt digitaliseringsarbete, säger Sofia Tjärnström, kommunikatör och webbansvarig i Vännäs kommun.

Det är företaget Funka Nu AB som undersökt den digitala tillgängligheten på 1748 webbplatser från offentliga myndigheter. Digital tillgänghet innebär att alla invånare ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service så som tjänster och information på webbplatser och i applikationer.

I mätningen har Funka testat webbplatserna utifrån 10 utvalda lagkrav som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar (användare med eller utan olika typer av hjälpmedel). Inkluderingsbarometern väger samman typ av fel med antalet gånger de återfinns på webbplatsens startsida. Därefter rankas alla testade webbplatser utifrån det sammanvägda resultatet.

– Det är jätteroligt att ha hamnat högt upp i en sådan mätning säger Sofia. Vi kravställde även i upphandlingen att vår kommande webbyrå skulle ha kunskaper kring webbdirektivet. När vi sedan startade igång arbetet tillsammans med byrån Limepark under början av 2020 kändes det bra. Vi hade bra diskussioner kring designen tillsammans med dem och vi som är webbansvariga i kommunerna har varit involverade i arbetet med hur vi önskade att de nya plattformarna skulle se ut och ha för funktioner. Sedan har Limepark arbetat med gränssnittet och vi har fyllt webbplatsen med information.

I september 2020 började Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla för gamla, redan publicerade webbplatser. Tillsammans med den följer en rad uppsatta regler att förhålla sig till som offentlig aktör.

– Webben är alltid ett pågående utvecklingsarbete. Jag är ändå väldigt glad över det vi har lanserat, trots att vi alla kommunikatörer/webbansvariga också samtidigt hanterat beredskapsinformationen kopplat till coronapandemin. Jag hoppas att våra besökare på webben ska uppleva att den känns enkel, trevlig och lätt att hitta i oavsett hur man som besökare tar del av den, avslutar Sofia.

Se resultatet

Läs mer om resultatet på webbplatsen: barometer.funka.com Länk till annan webbplats. (här kan du bland annat ta del av de 10 utvalda testerna, samt se hur offentliga aktörer har rankats runt om i Sverige).

De sju webbplatser som toppar och som klarat de utvalda testerna är:

  • Vännäs kommun
  • Vindelns kommun
  • Örebro Universitet
  • Bjurholms kommun
  • Integritetsskyddsmyndigheten
  • Region Halland
  • Kungliga Biblioteket

Kontakt
Sofia Tjärnström
Kommunikatör
Tel: 0935-141 04
Skicka e-post till Sofia

I Vännäs kommun finns ett upprättat digitaliseringsteam som regelbundet lyfter och arbetar med olika digitaliseringsfrågor, både inom kommunorganisationen och för kommunens invånare. Teamet har som roll att hålla ihop den digitala utvecklingen och webbarbetet är ett av flera områden.