Artikeln publicerades 18 oktober 2021

Ett steg närmare nytt leaderområde för Umeåregionen

Urnära ideell förening och andra partners inom ideell, privat och offentlig sektor har nu tillsammans med kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs ansökt om att bilda ett nytt leaderområde för Umeåregionen. Med hjälp av leaderområden kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för utvecklingsprojekt.

En person sitter på en bergstopp och tittar ut över ett soligt landskap

Fotograf: Kristoffer Pettersson

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans i ett partnerskap för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela Europa och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Idériket Umeåregionen 2030 bildas

Under hela 2020 har den ideella föreningen Urnära och representanter från kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs arbetat med en lokal utvecklingsstrategi för Umeåregionens område. Strategin fungerar som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett nytt leaderområde. Närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor har bidragit med värdefull kunskap till strategins innehåll genom digitala dialoger, enkätundersökningar och remissrundor.

Det tänkta leaderområdet är kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år funnits men under olika namn (Leader URnära, Stad och Land, Stad och land – hand i hand). Nu bildas Idériket Umeåregionen 2030.

Betyder mycket för lokal utveckling

Om ansökan att bilda ett nytt leaderområde godkänns och prioriteras av Jordbruksverket så innebär det stora möjligheter för landsbygdsutveckling i Umeåregionen. Ett leaderområde möjliggör för föreningar, organisationer och företag att föra fram idéer, söka pengar för lokala utvecklingsprojekt och samverka i breda partnerskap. Strategin styr vilka utvecklingsinsatser som stöd kan sökas för, därför har det i det här arbetet varit viktigt att bjuda in brett från ideell, privat och offentlig sektor för att få en tydlig bild om behov och möjligheter i området. Det är också viktigt för att stärka det partnerskap av föreningar, företag, organisationer och myndigheter som kommer stå bakom framtida leaderarbete.

Det här händer nu

Godkänner Jordbruksverket strategin sätter ett kompletteringsarbete i gång som pågår fram till december 2022. Utvecklingsprojekt kan sedan via Idériket Umeåregionen 2030 börja ansöka om medel då den nya programperioden startar i januari 2023.

På Idériket Umeåregionens webb publiceras löpande information kring ansökningsprocessen och framtida leaderarbete i Umeåregionen: www.ideriket2030.se

Kontakt:
Christina Lidström
Ordförande URnära ideell förening
Tel: 070 304 53 87
Skicka e-post till Christina

Logotyp idériket 2030