Artikeln publicerades 21 oktober 2021

Förnyade vädervarningar från SMHI

Den 26 oktober går SMHI preliminärt över till att använda nya kategorier för vädervarningar. De nya kategorierna kommer att vara baserade på vilka konsekvenser vädret har för det område som drabbas.

Bild på en ficklampa samt texten: För att du ska hinna förbereda dig. På bilden finns även ikonerna för de nya vädervarningarna.

Konsekvensbaserade vädervarningar

De nya varningarna är inte desamma som de nuvarande klass-1, klass-2 eller klass-3 varningarna.

Nuvarande system, som gäller fram till övergången, bygger på att en varning utfärdas när vädret passerar bestämda värden eller gränser. Exempelvis utfärdas idag snöfallsvarningar utifrån samma kriterier i hela landet, men 20 cm snö ger väldigt olika konsekvenser beroende på om snön faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

I det förnyade systemet kommer en varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser. Det är viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas. En gul varning är inte detsamma som den tidigare klass-1 varningen.

Ikoner för vädervarningarna - gul, orange och röd

Vad betyder de nya vädervarningarna?

Gul varning

 • Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.
  Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas allvarligt.
 • Vad ska du göra?
  Allmänheten bör ha ökad uppmärksamhet avseende förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i utsatta områden eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.
 • Vad ska offentlig verksamhet göra?
  Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa de verksamheter som är extra riskutsatta avseende förväntad väderutveckling.

Orange varning

 • Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten
  Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Lokala variationer kan förekomma, därför kan särskilt utsatta miljöer, personer och enskilda fastigheter drabbas av mycket allvarliga skador. Enskilda personer eller grupper som är särskilt känsliga kan också drabbas mycket allvarligt.
 • Vad ska du göra?
  Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.
 • Vad ska offentlig verksamhet göra?
  Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör överväga höjning av intern beredskap, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt anpassa verksamheter inför kommande väderutveckling.

Röd varning

 • Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten
  Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade.
 • Vad ska du göra?
  Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.
 • Vad ska offentlig verksamhet göra?
  Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern beredskap inför kommande väderutveckling.

Om väderläget är komplicerat den 26 oktober kommer införandet att ske under början av november istället.