Artikeln publicerades 16 november 2021

Röjningen inför brobygget är igång! Snart kan du besöka skogen på Gothnellska halvön

Under veckan har Holmen skog AB börjat röja träd vid elljusspåret på fritidsområdet i Vännäs. Röjningen är en del i att kunna placera ut en hängbro över Tvärån. Bron ska göra det möjligt att besöka Gothnellska halvön - ett skogsområde med potential för friluftsliv, men som just nu är otillgängligt.

Skogsmaskin med stockar i lasten

Det är Vännfors bygg som ska stå för själva brobygget och arbetet kommer att starta under början av 2022. När bron byggs kommer skoterleden samt elljusspåret längs ån att vara avstängda. Om vintern ger en is med god bärighet ska bron stå på plats till våren.

Målet är en tillgänglig, nära skog för alla

Genom att bygga en bro, röja stigar, bygga rastplatser och skylta kring området vill kommunen skapa en trivsam plats i skogen så väl för människor som för andra arter.

I skogsområdet är det även tänkt att det ska finnas möjligheter till pedagogiskt lärande. Bland annat ska information om skogsbruk finnas på plats. Det ska finnas möjlighet att besöka en helt bevarad del av skogen och det finns planer på att involvera skolornas pedagoger i att skapa en lärande miljö utomhus.

Till vänster: trädfällning. Till höger: bild över broområdet

Vi ser fram emot att kunna välkomna dig ut på Gothnellska halvön!

Läs mer om arbetet på sidan "En nära skog på Gothnellska halvön"

I översiktsplanen 2018 beslutade kommunen att Gothnellska halvön skulle bli ett område för att främja natur och fritid. Planeringen och en viss del av arbetskostnaderna för satsningen ingår i ett LONA-projekt som Vännäs kommun driver.