Artikeln publicerades 3 december 2021

Årets pristagare av Vännäs kommuns näringslivspris

Pressmeddelande: Stellan och Maud Strand vinner Vännäs kommuns Näringslivspris 2021

Vännäs kommun delar årligen ut näringslivspris som en del i arbetet med att skapa ett bra företagsklimat. 2021 års vinnare är Stellan och Maud Strand, Lantbrukare i Spöland. Utmärkelsen syftar till att stärka det lokala näringslivet och bidra till öka kommunens attraktivitet. Priset ska också bidra till att stärka arbetet med visionen om det upplevelsenära Vännäs.

Näringslivspriset tilldelas ett företaget som är en god ambassadör för kommunen genom ett välkomnande värdskap, samhällsengagemang och är nytänkande. Stellan och Maud Strand är ett gott föredöme inom dessa kategorier. De driver ett jordbruksföretag och har varit verksamma i ca 30. De har ett ekologiskt lantbruk med mjölk- och köttproduktion samt avel. Stellan och Maud har ett starkt fokus på att djur och natur mår bra och att korna har de bästa förutsättningarna för att leverera toppkvalitet på mjölk och kött.

Stellan är ofta ansiktet utåt på företaget och har ett starkt engagemang för att lyfta jordbrukets betydelse. Genom mångårigt ordförandeskap i LRF kommungrupp, deltagande i kommunens näringslivsråd och att även på andra sätt delta i sammanhang där jordbruk och matproduktion speglas har fler fått kunskap och förståelse för dagens moderna jordbruk. Maud och Stellan har även engagerat sig i frågan om att främja den biologiska mångfalden.

Motivering för Stellan och Maud Strand, Lantbrukare i Spöland, Vännäs

Stellan och Maud Strand bedriver ett mindre lantbruk med välmående och friska djur som håller hög kvalitet både som mjölk- och köttprodukter. Djuren betar på naturbeten och bidrar till öppna landskap, biologisk mångfald med ekologisk produktion. Ett aldrig sinande engagemang för allt inom jordbruksproduktion, om det så är att debattera om jordbrukares ekonomiska lönsamhet, regelförenkling, berätta om bondelivet för skolklasser eller bjuda in till dialog på Norrmejerier för att lyfta betydelsen av denna näring. De visar gärna och stolt upp sina djur i Spöland, bjuder in till viktiga samtal i kohagen och sprider en positiv bild av livet som bonde i Vännäs med en entusiasm och energi som aldrig sinar.

Stort gratis till Stellan och Maud!
Anna Frej, Kommunstyrelsen ordförande

Kontakt
Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Tel: 0935-141 43