Artikeln publicerades 9 december 2021

Webbförändringar under Omsorg och hjälp

Det sker alltid löpande förändringar och uppdateringar på webbplatsen vannas.se. Nyligen har en större ändring av menyerna skett under Omsorg och hjälp. Det gäller de nya rubrikerna Socialt och ekonomiskt stöd, samt Stöd till familjen.

Socialt och ekonomiskt stöd

Den här menyknappen är helt ny! Här hittar du nu information om bland annat, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), orosanmälan, missbruk, psykisk ohälsa med mera.

Stöd till familjen

Under Stöd till familjen hittar du till exempel familejcenter och öppna förskolan Nyckelpigan, familjerätt, familjerådgivning, barnmorskorna, familjehem med mera.

Den här menyknappen hette tidigare "Familj, barn och ungdom".

Kika gärna in!