Artikeln publicerades 20 december 2021

Pressmeddelande: Vännäs Fastigheter förvärvar Palmsunda i Vännäs AB

Vännäs Fastigheter blir ny ägare till ett aktiebolag med 18 privatbostadslägenheter i centrala Vännäs. Köpeskillingen uppgår till 14,1 MSEK eller 11 TSEK/kvm. De årliga hyresintäkterna beräknas om cirka 1,2 MSEK.

I och med affären lämnar det Lyckselebaserade fastighetsbolaget Palmsunda Förvaltning AB bostadsmarknaden i Vännäs kommun.

Tillträdet är planerat till den 1 april 2022 och är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande under nästa sammanträde i början av nästa år.

- Vi har som ambition att växa och stärka allmännyttan med målet om 1 000 lägenheter inom en rimlig tidshorisont. Förvärvet är ytterligare ett led i vår ambition att skapa stordriftsfördelar och en rationell förvaltning. Vi vill kunna erbjuda bostäder till alla och göra Vännäs Fastigheter till en ännu större aktör på bostadsmarknaden som tar ansvar för kommunens bostadsutveckling, säger Per Lundqvist, VD för Vännäs Fastigheter.

- Vi är glada att kunna överlämna fastigheterna till en etablerad och stor förvaltare på plats i Vännäs. Jag är övertygad om att övertagandet kommer att gynna både fastigheterna och hyresgästerna på ett positivt sätt genom den fysiska närvaron på orten säger, Kennet Holmbom VD för Palmsunda Förvaltning AB.

Palmsunda Förvaltning AB har cirka 200 bostadslägenheter i Lycksele.

Vännäs Fastigheter AB vill främja den lokala bostadsförsörjningen och erbjuda goda lokaler till ortens näringsliv. Vännäs kommun äger bolaget vars fastigheter återfinns i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck. Idag förvaltas privatbostäder, industribyggnader, särskilda boenden samt butiks- och kontorslokaler. www.vannasfastigheter.se

Kontakt:
Vännäs Fastigheter AB
Per Lundqvist
Verkställande direktör
Tel: 072-519 44 91

Skicka e-post till Per Lundqvist

Logotyp Vännäs fastigheter AB