Artikeln publicerades 24 januari 2022

Nu startar brobygget över Tvärån

Vännfors bygg

Till vänster, Daniel Tykosson, Vännfors bygg. Till höger, Eric Wållberg, WeMark Entreprenad AB. Foto: Annika Nordenstam.

Tisdag den 25 januari kommer Vännfors bygg att starta upp bygget av hängbron över Tvärån till Gothnellska halvön. Bygget innebär att en liten del av det plogade elljusspåret kommer att vara avstängt under en tid.

Om bygget går som det ska kommer bron att stå på plats till våren. Vi ser fram emot att kunna välkomna dig ut på Gothnellska halvön!

Läs mer om arbetet på sidan "En nära skog på Gothnellska halvön"
Där finns även en karta att kika på där du kan läsa mer och se en ritning över det kommande arbetet på halvön.

I översiktsplanen 2018 beslutade kommunen att Gothnellska halvön skulle bli ett område för att främja natur och fritid. Planeringen och en viss del av arbetskostnaderna för satsningen ingår i ett LONA-projekt som Vännäs kommun driver.

Platsen för hängbron

Bild från röjningsarbetet på platsen under november.