Artikeln publicerades 31 januari 2022

Brobygget vid Gothnellska- en byggarbetsplats

Vårvintern 2022 kommer Vännäs kommun att bygga en hängbro som ska binda samman Gothnellska halvön med campingområdet i Vännäs.

Vi vill göra allmänheten uppmärksamma på att detta är en byggarbetsplats och att området kring bron inte får beträdas.

Området som inte får beträdas är markerat med hjälp av grindar, avspärrningstejp samt skyltar.

Detta av säkerhetsskäl för såväl allmänhet som för byggföretagets arbetare.

Tillsammans med Vännfors bygg som utför arbetet, ber vi dig som vistas i området att respektera dessa avspärrningar så att bygget kan gå enligt plan.

Vi kommer att ha en invigning av bron så snart den är klar, dit vi hälsar alla välkomna!