Artikeln publicerades 21 februari 2022

Staplar med mynt som växer ur jorden. På toppen växer ett litet grönt skott.

Vad betyder det ekonomiska överskottet i Vännäs kommun?

Efter 2021 är det många kommuner som visar på ett mycket positivt ekonomiskt överskott för både 2020 och 2021, så även Vännäs kommun. Viktigt att komma ihåg är att den kommunala budgeten alltid är en prognos och att målet är att budgeten ska gå jämt upp med den satta prognosen, alltså visa på varken mer eller mindre än budget vid årets slut.

I Vännäs kommun var budgeten (prognosen) för 2021 att kommunen skulle gå med ca 13 mkr (miljoner kronor) i överskott. Kommunallagen säger att kommuner ska budgetera för att intäkterna ska överstiga kostnaderna, för att kunna hantera svängningar i konjunkturen och i verksamheten. Överskottet förbättrar kommunens ställning och organisationen slipper låna till investeringar.

Resultatet visar på att Vännäs kommun gått med totalt + 60,2 mkr i överskott, vilket är en avvikelse mot budgetprognosen med + 46,9 mkr.

Vad beror överskottet på?

  • Det stora överskottet beror bland annat på att skatteintäkterna under året varit större än väntat. Analysen inför året var att pandemin skulle påverka arbetsmarknaden i större utsträckning än vad den faktiskt gjorde och att skatteintäkterna därför skulle vara lägre.
  • Överskottet beror också dels på de statliga och tillfälliga tillskott som kommunen fått på grund av pandemin, men under 2020 var detta en större orsak till det överskott som blev då.

Det finns fler saker som påverkar det ekonomiska överskottet men punkterna ovan är det som påverkar resultatet allra mest.

Vad kan kommunen använda ett överskott till?

Kommunen kan spara överskottet för att kommande generationer ska ha en trygg, ekonomi att vila verksamheten på. Överskottet kan även vara en buffert för svårare år.

Kontakt

Henrik Olofsson
Ekonomichef
Vännäs kommun
Tel: 0935-141 20
Skicka ett e-postmeddelande till Henrik