Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Artikeln publicerades 7 mars 2022

Ritning Vännäsborg

Inbjudan att lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltning på ny förskola i Vännäs

Just nu pågår planeringen för en ny förskolebyggnad på Vännäsborg i Vännäs. Inför byggnationen söker Vännäs kommun en konstnär som kan bidra med en interaktiv skulptur till skolgården.

Byggnaden ska stå klar december 2023 och tas i bruk januari 2024.

Om uppdraget

Den nya förskolegården ska inbjuda till gemenskap, aktiviteter och lek. Vi tänker oss en lekbar skulptur på skolgården. Skulpturen ska tåla väder och vind och vara möjlig att nyttja vintertid. Lekskulpturen ska följa Boverkets regler för lekredskap.

Då barnen är förskolans huvudsakliga målgrupp ser vi gärna att den konstnärliga gestaltningen får en tydlig förankring hos barnen och att barnen i någon utsträckning ska kunna interagera med konstverket.

Läs mer om uppdraget här (PDF) Pdf, 500.9 kB.

Lämna intresseanmälan

I första skedet bjuder vi in konstnärer för att lämna intresseanmälan. Vi tar emot intresseanmälan via post och den ska vara Vännäs kommun tillhanda senast den 20 mars 2022. Anmälan skickas till:

Kim Holmberg
Barn- och utbildningsförvaltningen
911 81 Vännäs

Märk kuvertet med ”Konstnärlig utsmyckning förskola”.

Skriv även din e-postadress vid platsen för avsändare på utsidan av kuvertet. Detta är för att vi ska kunna bekräfta att vi tagit emot anmälan.

OBS! Vi tar inte emot ansökan via e-post.

Den 22 mars öppnar vi de inkomna intresseanmälningarna.