Artikeln publicerades 11 april 2022

Sveriges minoritetsspråk

Tyck till om kommunens nya riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

Enligt lagen om nationella minoriteteter och minoritetsspråk ska varje kommun ha antagna mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag för detta som nu skickas ut för samråd.

I Sverige finns det fem nationella minoriteter:

  • judar,
  • romer,
  • samer (som även har ställning som urfolk),
  • sverigefinnar och
  • tornedalingar.

Kopplat till dem så finns det fem minoritetsspråk, finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Förslaget till mål och riktlinjer förtydligar nämndernas ansvar för det minoritetspolitiska arbetet och vad kommunen behöver göra för att leva upp till de krav som ställs i olika lagar.

Tyck till!

Förvaltningen vill nu få in synpunkter på förslaget på mål och riktlinjer. Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter från dig som tillhör eller har koppling till någon av de nationella minoriteterna.

Förslaget hittar du här Pdf, 145.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka dina synpunkter till oss via e-post eller vanlig post. Skriv "Samråd minoritetspolitik" i ämnesraden eller på kuvertet. Sista dag för att skicka in synpunkter är den 6 maj 2022.

Skicka e-post till Vännäs kommun

Skicka post till

Vännäs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Östra järnvägsgatan 1
911 81, Vännäs