Artikeln publicerades 27 april 2022

Kål

Sök pengar från Klimatklivet!

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet, för att utföra åtgärden.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala fysiska åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för är energikonverteringar, infrastruktur- och logistikåtgärder, arbets- och tunga fordon som drivs av el/vätgas/biogas, icke-publika laddstationer och biogasproduktion och -tankinfrastruktur.

Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. I år finns det 2,8 miljarder att söka, både stora och små åtgärder välkomnas.

Snart öppnar den andra ansökningsomgången till Klimatklivet för 2022

Ansökningsomgången är öppen 3 maj – 18 maj.

Digital informationsträff 3 maj

För dig som har en idé eller bara vill veta mer, arrangerar länsstyrelserna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten en gemensam digital informationsträff där du får information om Klimatklivet, hur du går tillväga, samt några goda exempel på beviljade åtgärder. Träffen går av stapeln 3 maj kl. 14-15. anmäl dig via länken nedan senast 1 maj.

Anmälan till informationsträff Länk till annan webbplats.

Nya bestämmelser om stöd till publika laddstationer

Nytt för i år är att stöd till publika laddstationer söks i separata ansökningsomgångar. De fyra kategorier du kan söka stöd för är:

  • För personbilar: Prioriterade vägar för långväga personresor, DC-laddning 150 kW+ (snabbladdning)
  • För personbilar: Tätorter, publika slutdestinationer och knutpunkter, AC-laddning 11 kW+ (normalladdning)
  • För personbilar: Tätorter, DC-laddning 150 kW+ (snabbladdning)
  • För tunga fordon: Prioriterade vägar för tunga godstransporter, 350kW+ (snabbladdning)

Ansökningsomgången för publika laddstationer är öppen 23 maj – 7 juni, och föregås av ett publikt skriftligt samrådsförfarande som stänger torsdag 28 april.

Mer information och kriterier för kategorierna hittar du här Länk till annan webbplats.

Mer information hittar du på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats, och Naturvårdsverkets webbplats.