Artikeln publicerades 22 september 2022

Potatis

Pressmeddelande: LRF och skolorna i Vännäs kommun samarbetar om lokal matproduktion under SEE-veckan

Under SEE-hållbarhetsveckan i Västerbotten län har några jordbrukare från Lantbrukarnas riksförbund, kommunalavdelning Vännäs, träffat fjärdeklassarna i kommunens skolor. Tillsammans har de pratat om lokal matproduktion och nyttan av att äta närproducerade produkter.

I slutet av varje lektion har eleverna fått smaka på lokalproducerade produkter, för att knyta ihop samtalet och sätta guldkant på mötestillfället. Under veckan har skolköken även serverat närproducerade måltider.

Samarbetet under SEE-veckan har genomförts tidigare, men i år har antalet klasser och elever som får besök blivit fler. Gruppen från LRF i Vännäs som är ute hos eleverna tycker att det är ett roligt men också viktigt arbete att berätta om var maten kommer ifrån och hur den produceras.

– Barnen är vår framtid och det är jätteviktigt att visa vilka möjligheter det finns i Västerbotten inom jordbruket, säger Britta Wonkavaara, från LRF, som också är en av initiativtagarna till idé och genomförande.

Några av saker som eleverna får lära sig är om fördelar med närproducerad mat:

  • I norr kan vi tex använda mindre växtskyddsmedel än i andra länder på grund av ett kyligare klimat.
  • Betande djur håller åkrar öppna och gör att insekter och fåglar trivs och kan hitta mat. Då gynnas den biologiska mångfalden.
  • I Sverige används mycket mindre antibiotika än i övriga Europa, detta är bra för djuren och gör att vi minskar risken för resistens.

Kontaktperson
Britta Wonkavaara
Tel: 070- 52 41 001